ένα βήμα πιο κοντά στην επιτυχία...

Από αυτό το course θα κερδίσεις:

  • Ύλη χωρισμένη σε διδακτικές ενότητες
  • Ανάπτυξη ικανοτήτων συνδυαστικού τρόπου σκέψης
  • Αξιοποίηση των γνώσεων με σκοπό την ερμηνευτική προσέγγιση
  • Αναλυτική μελέτη όλων των μορφών λογοτεχνικών κειμένων